Applications by WordFinder-Software-International-AB

Norstedts spanska lexikon speglar den moderna spanskan, även de varianter som talas i Syd- och Centralamerika. Tyngdpunkten ligger på allmänspråket men lexikonen innehåller även ord och uttryck från exempelvis a

I Norstedts stora franska ordbok ligger tyngdpunkten på det moderna allmänspråket, men lexikonen innehåller även en mängd fackuttryck från olika områden. Även uppgifter om konstruktioner, prepositions

Norstedts engelska ordbok Pro, är det största och mest heltäckande lexikonet mellan svenska och engelska. Kärnan är det moderna allmänspråket i svenskan och i den brittiska och amerikanska engelskan men här fi

Norstedts stora tyska ordbok presenterar ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. Användaren