Vietnamese French Dictionary

Developer: Orient Light Inc

Current Version: 1.0

Last Updated: 4 years ago

Download Size: 107.2 MB - Download

Description:

HOT: Từ điển Pháp-Việt duy nhất trên App store có chức năng chia động từ và phát âm
---------------------------------------
Tính năng nổi bật:
+Đầy đủ phát âm chất lượng cao
+Hỗ trợ trên 100.000 mục từ và giải nghĩa
+Chia động từ tiếng Pháp
+Hiển thị từ đồng nghĩa, trái nghĩa
+Xem lịch sử các từ đã tra
+Tra chéo chỉ 1 click
+Quản lý từ mới, ghi nhớ từ yêu thích
+Tra nhiều từ điển cùng lúc

SHOW MORE ...