Tiếng Anh Autovoca

Developer: Huong Nguyen

Current Version: 3.0

Last Updated: 11 days ago

Download Size: 66.4 MB - Download

Description:

- Tăng cường khả năng nói, nghe tiếng Anh qua các video online (chủ yếu YouTube).
- Phân làm nhiều nhóm: Speaking, Listening, News, Animals/Nature ...
- Nội dung phong phú, được chọn lọc, cập nhật liên tục từ máy chủ về app.
- Nội dung luôn có phụ đề tiếng Anh, hoặc song ngữ Anh-Việt.
- Cho phép chọn, chạy riêng từng câu/từ (phụ đề), lặp lại từng phụ đề.
- Cài đặt số lần chạy lặp lại từng phụ đề, khoảng thời gian ngưng giữa mỗi phụ đề.
- Cho phép đánh dấu, và chỉ chạy các phụ đề yêu thích.
- Chế độ nghe cho phép ẩn phụ đề, chọn hiển thị riêng từng phụ đề.
- Tìm kiếm từ/cụm từ/câu trong mỗi bài học/video.
- Chức năng Listening Focus cho phép luyện nghe chuyên sâu tiếng Anh Mỹ bản xứ (âm đặc trưng, nhanh, khó...
- Lưu tạm video để chạy offline.
- Từ điển và thư viện câu tham chiếu tích hợp, cho phép click lên từ để tra cứu nhanh chóng.
**********
- Đây là ứng dụng miễn phí và không quảng cáo.
- Chúng tôi muốn chung tay tiếp sức cho hành trình học tập tiếng Anh của các bạn; giúp các bạn tiến bộ nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức hơn!

SHOW MORE ...

Release Notes:

+ Từ điển, thư viện câu tham chiếu song ngữ Anh-Việt tích hợp, cho phép tra cứu nhanh chóng tiện lợi.
+ Click lên từ để tra nghĩa và tìm kiếm câu tham chiếu song ngữ Anh-Việt. Cho copy văn bản từ ngoài và paste vào Lookup-pad để tra nhanh.
+ Tìm từ, cụm từ Anh hay Việt trong hàng trăm ngàn câu song ngữ Anh-Việt.
+ Phát hiện idiom/expression và gợi ý ở dạng các link cụm từ. Tích hợp hàng ngàn idiom/expression để gợi ý.

SHOW LESS ...