ApproachGolf

Developer: Neoware s.r.o.

Current Version: 3.3

Last Updated: 2 months ago

Download Size: 10 MB - Download

Description:

ApproachGolf is the ultimate golfers' application for personal recordkeeping, handicapping and golf stats.
Easily enter the scorecards manually or import the digital scorecards from your Garmin Approach S2, S3, S4, S5 or S6 golf watches or Garmin Approach G5, G6 or G7 golf GPS handhelds.

Keep track of the courses you have played, including course information and ratings.

ApproachGolf calculates personal playing handicap and Stableford points for each round based on course rating, player's handicap and score, and proposes a new HCP.
Use flexible filters to browse individual scorecards for particular player, golf course, event type, year, handicap and more. Keep an eye on your handicap changes; calculate your potential handicap according to round results.

Aggregated stats provide you with objective information that helps you understand your performance. Keep track of all your results, compare your official handicap and actual HCP estimate for each played round and review the results achieved on various golf courses.

ApproachGolf supports an unlimited number of players, courses and scorecards.
The application is localized to English, German and Czech.

NOTE ON HCP CALCULATION: ApproachGolf HCP calculations are based on the “EGA Handicap System” - the European Golf Association (EGA) method of evaluating golf abilities. The EGA Handicap System recalculates HCP based on each qualifying score (however, four scores annually is a minimum requirement to keep handicap active). The USGA handicap system is fundamentally different, as it approximates how many strokes above or below par a player might be able to play, based on the ten best scores of their last twenty rounds. Future versions of ApproachGolf will bring an option to make a choice of HCP calculation system, currently only EGA standard is supported.

--- CZECH DESCRIPTION / ČESKÝ POPIS ---
ApproachGolf je kompletní golfová aplikace pro vedení osobní záznamů o hře, vývoji hendikepu a golfových výkonnostních a herních statistikách.

Výsledky hry zadáte snadno ručně nebo importujte digitální skórkarty z vašich golfových hodinek Garmin Approach S2, S3, S4, S5 a S6 nebo golfových GPS Garmin Approach G5, G6 a G7.

Udržujte si přehled o hřištích, které jste hráli, včetně informací o parametrech hřišť.
ApproachGolf Vám vypočte Váš individuální hrací hendikep a Stableford body pro každé kolo na základě parametrů hřiště, handikepu hráče a dosaženého skóre a spočítá nový HCP.

K dispozici jsou flexibilní filtry, pomocí kterých lze snadno procházet jednotlivé záznamy pro konkrétní hráče, golfové hřiště, typ hry, rok, hendikep a další. Přehledně můžete sledovat vývoj oficiálního hendikepu a porovnávat s potenciálním handikepem podle výsledků jednotlivých her.

Agregované statistiky vám poskytnou objektivní informace, které vám pomohou porozumět Vašim výkonům. Udržují přehled všech Vašich výsledků, porovnávají oficiální handikep s odhadem HCP pro každé odehrané kolo a porovnávají výsledky dosažené na různých golfových hřištích.

ApproachGolf podporuje neomezený počet hráčů, hřišť a skórkaret.
Aplikace je lokalizována do angličtiny, němčiny a češtiny.

SHOW MORE ...

Release Notes:

Support for macOS 10.13 High Sierra, Stats Charts fix

SHOW LESS ...

Most Helpful Reviews

4/5
Version 3.2
Review by PaulE38

Good for Importing Garmin - I use a Garmin GPS to track my golf scores and I’ve been looking for a better way to organize my results. Garmin Connect is ok, but not detailed enough. I found this app and it imports the Garmin files directly! Perfect for me so I don’t need to re-key scores. The import from Garmin isn’t perfect, the course/player info doesn’t come across, but the scores do. Interface is easy to use and very intuitive. I highly recommend anyone using a Garmin Golf GPS check out this app!

Found helpful by 1 out of 1 people
2/5
Version 2.1
Review by Taylorskis

Handicap Calculation is Poor - The main thing wrong with this app is that when you see the players scores, you do not know which 10 of the last 20 scores were used in the calculation of the player’s “new” handicap. It would be good to color each line entry to show which 10 scores are used for the official handicap. Also, this program does not print out a Handicap card showing the last 20 Rounds of Golf with the 10 scores identified with an Asterisk so that the player can use it to prove his/her current handicap. Many programs do that. This one does not. I do not care to send my scorecards from rounds to anyone, so I do not understand why that feature is even there. I honestly do not understand what the program is doing to calculate the new handicap each time a new score is entered. My score entries went from an 82 to a 107 and the New handicap Column did not fluctuate except by .1 from week to week from the original handicap I entered as my starting handicap. Lots wrong with this program. I hope the designer’s read this and fix the problems with it

Found helpful by 1 out of 1 people